Archiwa tagu: południca

Południca

st. czes. poludnice, st.pol. poludnica, czes. polednice, pol. południca, połednica, słow. połednica, pol. polńica, przypołudnica, połednia, połednia, połednica, południówka, przepolnica, przepołnica, przypolnica, przypołudnica, przyponza, łuż. připołdnica, přezpołdnica, głuż. připołnica, dłuż. Přezpołnica, pol. oprzypołudnie, południe, pol. diablica południowa, diablica przypołudniowa, pol. (śl.) obila matka, łuż. serpownica, serpowina, serpjelbaba, serpja baba, serpowa baba, serpašyja, pol. chabernica, klekánica, czarna pani, czarna baba, czarno baba; Czytaj dalej Południca