Biblioteka słowiańska

Biblioteka słowiańska to miejsce w sieci, gdzie przeczytacie książki i artykuły na temat wierzeń, religii i mitologii pogańskich Słowian. Wszystkie najważniejsze książki w jednym miejscu!

an2003

Evgenij V. Aniczkov, Jazyczestvo i Drevnjaja Rus’, Sankt-Peterburg 1914 (reprint) icon

bruckner 1924

Aleksander Bruckner, Mitologia polska. Studium porównawcze, Warszawa 1924

bruckner 1918

Aleksander Bruckner, Mitologia słowiańska, Kraków 1918

dzwigol

Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004

galkovskij1913_tom2_okladka

N. Galkovskij, Bor’ba christianstva s ostatkami jazycestva v drevnej Rusi, Moskva 1913, tom 1tom 2 icon

gieysztor_okladka

Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 2006

IvTop1974

V.I. Ivanov, V. N. Toporov, Issledovania v oblasti slavanskih drevnostej : leksiceskie i frazeologiceskie voprosy rekonstrukcii tekstov, Moskva 1974,

jakobson1985_m

Roman Jakobson, Contributions to Comparative Mythology (Selected Writings, tom VII)

kajkowski_mity

Kamil Kajkowski, Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian, Szczecin 2017

kajkowski 2019

Kamil Kajkowski, Obrzędowość religijna Pomorzan we_wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne

kowalik_okladka

Artur Kowalik, Kosmologia dawnych Słowian, Kraków 2004

low1979

Henryk Łowmianski, Religia Słowian i jej upadek_(w_VI-XIII), Poznań 1979

mar_slavic

Jan Machal, Slavic mythology [w:] The Mythology of All Races, Volume 3, Boston 1918,  s. 221-314icon

matusiak_okladka

Szymon Matusiak, Olimp polski podług Długosza, Lwów 1908

2015_mansikka_mini

Viljo Johannes Mansikka, Religija vostocznych slavjan, Moskva 2005 icon

C. H. Meyer, Fontes Historiae Religionis Slavicae, Berlin 1931 icon

moszynski1934

Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, Kraków 1934

zivot-starych-slovanu-dilu-i-svazek-2

Lubor_Niederle,_Żivot_starych_Slovanu_Praga 1916

pelka

Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987,

rosik2000

Stanisław Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII w. (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000 icon

rybakov_okladka

Borys Rybakow, Jazyczestvo drevnih slavjan, Moskva 1981 (reprint) icon

sikorski_okladka

Dariusz Andrzej Sikorski, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018 

okladki_mini

Slavjanskije drevnosti. Etnolingvisticeskij slovar, tom1 – tom 2 – tom 3 – tom 4 – tom 5, Moskva.icon

szyjewski_okladka

Andrzej Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003

slupecki_sanctuaries

Leszek Paweł Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warsaw 1994

urbanczyk1947

Stanisław Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947

urbanczyk

Stanisław Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław 1991

uspienskij_min

Boris A. Uspienskij, Filologiceskije razyskanija v oblasti slavjanskich drevnostej, Moskva 1982

zielina_okladka

Jakub Zielina, Wierzenia Prasłowian, Kraków 2011

Artykuły naukowe i popularnonaukowe:

scientific_publications2

Włodzimierz Antoniewicz, O religii dawnych Słowian

Stanisław Bylina_Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI wieku

Stanisław Bylina, Problemy słowiańskiego świata zmarłych: kategorie przestrzeni i czasu 

Stanisław Bylina, Słowiański świat zmarłych u schyłku pogaństwa. Wyobrażenia przestrzenne

Aleksandra-Zuzanna-Fijałkowska, Jedność wyobraźni. Podobieństwa w wierzeniach Bałtów i Słowian

Kamil Kajkowski, Pokarm dla bogów? Ofiary z pożywienia w obrzędowości Słowian nadbałtyckich doby wczesnego średniowiecza

Kamil Kajkowski, Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich

Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, Słowiańskie święte gaje na Pomorzu we wczesnym średniowieczu

Ryszard Kiersnowski, Budownictwo zachodnio-pomorskie wieku XII w świetle źródeł pisanych icon

Gerard Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich

J. Łęgowski-Nadmorski, Bóstwa i wierzenia religijne Słowian lechickich (format *.djvu)

Henryk Łowmiański, Geneza politeizmu połabskiego

Henryk Łowmiański, Zagadnienie politeizmu słowiańskiego

Michał Łuczyński, „Fortuna” Williama z Malmesbury (Gesta Regnum Anglorum II 12) – próba nowej interpretacji

Michał Łuczyński, Funkcjonowanie motywów mitologii słowiańskiej w literaturze (zarys problematyki)

Michał Łuczyński, Liutprand z Cremony o magii połabskich Słowian 

Michał Łuczyński, Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej 

Michał Łuczyński, Słowiańscy bogowie w poezji polskiej w XIX-XX wieku (wybrane motywy) 

Michał Łuczyński, Zapomniane źródło do dziejów pogaństwa Zachodnich Słowian 

Leszek Moszyński, Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń sa tak różnorodne

Leszek Moszyński, Przedchrześcijańska religia Słowian na Pomorzu na tle ogólnosłowiańskim

Maria Renata Mayenowa, Między symbolem a metafora: mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej

Dariusz Andrzej Sikorski, Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów „Barbaricum” są tak różnorodne?

Dariusz Andrzej Sikorski, Świątynie pogańskich Słowian – czyli o tym, jak je stworzono

Dariusz Andrzej Sikorski, Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej

Dariusz Andrzej Sikorski, O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumezila w świetle krytyki

Leszek Paweł Słupecki, Pogańska religia dawnych Słowian 

Leszek Paweł Słupecki, Ślęża, Radunia, Wieżyca. Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu 

Leszek Paweł Słupecki, Roman Zaroff, William of Malmesbury on Pagan Slavic Oracles: New Sources for Slavic Paganism and its two Interpretations 

Paweł Szczepanik, Choroba_jako_kara_za_wystąpienie_przeciw bogom. Przykłady z przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny

Paweł Szczepanik, Wojenne wyprawy Świętowita. Mit i jego materialne przedstawienie

Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego – dowód kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny fenomen? 

Jan Tyszkiewicz, O schyłkowym pogaństwie na ziemiach polskich 

INNE KSIĄŻKI (ETNOGRAFIA, FOLKLORYSTYKA, ARCHEOLOGIA)

kuznecova_tn

Viera Stanislavovna Kuzniecova, Dualisticeskije legendy o sotvorienii mira v vostocnoslavjanskoj folklornoj tradicii (1998)

__okladka

Piotr Caraman, Obrzęd kolędowania u Słowian i Rumunów (1933)

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Slavic Book

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Agōgē Ræder XL

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Słowiańska moc

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Imiona Słowiańskie

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: