Biblioteka słowiańska

Biblioteka słowiańska to miejsce w sieci, gdzie przeczytacie książki i artykuły na temat wierzeń, religii i mitologii pogańskich Słowian. Wszystkie najważniejsze książki w jednym miejscu!

 

 

bruckner 1924

Aleksander Bruckner, Mitologia polska. Studium porównawcze, Warszawa 1924

bruckner 1918

Aleksander Bruckner, Mitologia słowiańska, Kraków 1918

dzwigol

Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004icon

gieysztor_okladka

Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 2006

 

IvTop1974

V.I. Ivanov, V. N. Toporov, Issledovania v oblasti slavanskih drevnostej : leksiceskie i frazeologiceskie voprosy rekonstrukcii tekstov, Moskva 1974,

 

kajkowski_mity

Kamil Kajkowski, Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian, Szczecin 2017

kajkowski 2019

Kamil Kajkowski, Obrzędowość religijna Pomorzan we_wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne

 

kowalik_okladka

Artur Kowalik, Kosmologia dawnych Słowian, Kraków 2004

low1979

Henryk Łowmianski, Religia Słowian i jej upadek_(w_VI-XIII), Poznań 1979

matusiak_okladka

Szymon Matusiak, Olimp polski podług Długosza, Lwów 1908

moszynski1934

Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, Kraków 1934

pelka

Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987,

sikorski_okladka

Dariusz Andrzej Sikorski, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018 

szyjewski_okladka

Andrzej Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003

slupecki_sanctuaries

Leszek Paweł Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warsaw 1994

 

urbanczyk1947

Stanisław Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947

urbanczyk

Stanisław Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław 1991icon

 

uspienskij_min

Boris A. Uspienskij, Filologiceskije razyskanija v oblasti slavjanskich drevnostej, Moskva 1982

 

zielina_okladka

Jakub Zielina, Wierzenia Prasłowian, Kraków 2011

 

Artykuły naukowe i popularnonaukowe:

scientific_publications2

 

Włodzimierz Antoniewicz, O religii dawnych Słowian

 

Stanisław Bylina_Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI wieku

 

Stanisław Bylina, Problemy słowiańskiego świata zmarłych: kategorie przestrzeni i czasu 

 

Stanisław Bylina, Słowiański świat zmarłych u schyłku pogaństwa. Wyobrażenia przestrzenne

 

Aleksandra-Zuzanna-Fijałkowska, Jedność wyobraźni. Podobieństwa w wierzeniach Bałtów i Słowian

 

Kamil Kajkowski, Pokarm dla bogów? Ofiary z pożywienia w obrzędowości Słowian nadbałtyckich doby wczesnego średniowiecza

 

Kamil Kajkowski, Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich

 

Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, Słowiańskie święte gaje na Pomorzu we wczesnym średniowieczu

 

Gerard Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich

 

J. Łęgowski-Nadmorski, Bóstwa i wierzenia religijne Słowian lechickich (format *.djvu)

 

Henryk Łowmiański, Geneza politeizmu połabskiego

 

Henryk Łowmiański, Zagadnienie politeizmu słowiańskiego

 

Michał Łuczyński, „Fortuna” Williama z Malmesbury (Gesta Regnum Anglorum II 12) – próba nowej interpretacji

 

Michał Łuczyński, Funkcjonowanie motywów mitologii słowiańskiej w literaturze (zarys problematyki)

 

Michał Łuczyński, Liutprand z Cremony o magii połabskich Słowian 

 

Michał Łuczyński, Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej 

 

Michał Łuczyński, Słowiańscy bogowie w poezji polskiej w XIX-XX wieku (wybrane motywy) 

 

Michał Łuczyński, Zapomniane źródło do dziejów pogaństwa Zachodnich Słowian 

 

Leszek Moszyński, Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń sa tak różnorodne

 

Leszek Moszyński, Przedchrześcijańska religia Słowian na Pomorzu na tle ogólnosłowiańskim

 

Maria Renata Mayenowa, Między symbolem a metafora: mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej

 

Dariusz Andrzej Sikorski, Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów „Barbaricum” są tak różnorodne?

 

Dariusz Andrzej Sikorski, Świątynie pogańskich Słowian – czyli o tym, jak je stworzono

 

Dariusz Andrzej Sikorski, Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej

 

Dariusz Andrzej Sikorski, O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumezila w świetle krytyki

 

Leszek Paweł Słupecki, Pogańska religia dawnych Słowian 

 

Leszek Paweł Słupecki, Ślęża, Radunia, Wieżyca. Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu 

 

Leszek Paweł Słupecki, Roman Zaroff, William of Malmesbury on Pagan Slavic Oracles: New Sources for Slavic Paganism and its two Interpretations 

 

Paweł Szczepanik, Choroba_jako_kara_za_wystąpienie_przeciw bogom. Przykłady z przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny
icon

 

Paweł Szczepanik, Wojenne wyprawy Świętowita. Mit i jego materialne przedstawienie

 

Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego – dowód kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny fenomen? 

 

Jan Tyszkiewicz, O schyłkowym pogaństwie na ziemiach polskich 

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Slavic Book

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Agōgē Ræder XL

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Słowiańska moc

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Imiona Słowiańskie

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Zalmoxis

mitologia i wierzenia Słowian, demonologia, religia, Słowiańszczyzna

Słowianie i Słowianowierstwo

Artykuły o Słowianach i Rodzimowierstwie Słowiańskim

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: