Wszystkie wpisy, których autorem jest slowianskamitologia

Co mają wspólnego polskie barwy narodowe i mitologia Słowian?

Zastanawialiście się kiedyś, co oznacza czerwień i biel na fladze Polski, dlaczego nasze godło to orzeł biały na czerwonym tle, a nie np. inny ptak czy zwierzę (np. gryf)? I co oznacza biel i czerwień?

Czytaj dalej Co mają wspólnego polskie barwy narodowe i mitologia Słowian?

A jednak Słowianie umieli pisać! Nowe źródło do mitologii Słowian ujawnia wstrząsające fakty!

Świat naukowy obiegła sensacyjna wiadomość: Nowe, nieznane źródło do mitologii Słowian odkryte w niemieckiej bibliotece! Jakby tego było mało, źródło to potwierdza to, o czym od dawna wiedzieliśmy: że Słowianie znali pismo. Czytaj dalej A jednak Słowianie umieli pisać! Nowe źródło do mitologii Słowian ujawnia wstrząsające fakty!

Nowe badania nad religią i mitologią pogańskich Słowian

W 2018 roku redakcja francuskiego czasopisma internetowego Nouvelle Mythologie Comparée ogłosiła nabór artykułów do monografii poświęconej Religii i mitologii pogańskich Słowian. Wynik to tom pt. New researches on the religion and mythology of the Pagan Slavs, pod redakcją Patrice Lajoye, wydany w 2019 roku. Swoje teksty nadesłali badacze z Australii, Francji, Grecji, Polski, Czech, Rosji I Ukrainy. Czytaj dalej Nowe badania nad religią i mitologią pogańskich Słowian

Czy Słowianie byli totemistami? (Judith Kalik, Alexander Uchitel, Slavic gods and heroes, New York: Routledge 2019)

Historycy z Izraela napisali książkę o mitologii Słowian. Autorami są dr Judith Kalik z Wydziału Studiów Rosyjskich i Słowiańskich Uniwersytetu Hebrajskiego i A. Uchitel, nauczyciel historii pracujący do niedawna w Jerozolimie i Hajfie. Autorzy zajmowali się dotąd współczesnymi i historycznymi stosunkami wyznaniowymi i etnicznymi w Polsce i na Ukrainie, chrystianizacją Rusi itd. Co takiego napisali o wierzeniach naszych przodków i czy warto sięgnąć po tę książkę? Czytaj dalej Czy Słowianie byli totemistami? (Judith Kalik, Alexander Uchitel, Slavic gods and heroes, New York: Routledge 2019)

Demonologia Kociewia (Natalia Zacharek, Kociewskie demony ludowe, Wrocław 2019)

W 2019 r. ukazała się książka Natalii Zacharek, doktorantki etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracującej z Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu, pt. „Kociewskie demony ludowe”. Zbiera ona relacje o demonologii ludowej z Kociewia, które do niedawna było raczej pomijanym przez badaczy etnografów regionem. Na przykład Oskar Kolberg podczas swoich wędrówek do terenie dawnej Rzeczypospolitej nigdy nie zawitał w te okolice, a późniejsi badacze mało się Kociewiem interesowali. Czytaj dalej Demonologia Kociewia (Natalia Zacharek, Kociewskie demony ludowe, Wrocław 2019)

Czeski wybór źródeł do dziejów religii pogańskich Słowian

W Czechach nakładem wydawnictwa Scriptorium wyszły niedawno dwie książki Jirziho Dyndy: Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech (Pogaństwo słowiańskie w średniowiecznych źródłach łacińskich; Praga 2017) i Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních (Pogaństwo słowiańskie w średniowiecznych ruskich kazaniach; Praga 2019). Są to zbiory źródeł w wyborze, przekładzie i ze wstępem J. Dyndy, mediewisty, absolwenta Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze, a obecnie doktoranta. Jiří Dynda już wcześniej nie raz publikował o słowiańskich wierzeniach. Tym razem opracował najważniejsze źródła do poznania religii Słowian po czesku. Czytaj dalej Czeski wybór źródeł do dziejów religii pogańskich Słowian

Mitologia na wesoło, czyli „Bogowie Słowian. Bóstwa, biesy i junacy” T. Kosińskiego

Jeśli ktoś interesuje się dawną Słowiańszczyzną, czytał coś o mitologii/religii Słowian, np. „Mitologię Słowian” Aleksandra Gieysztora czy „Religię Słowian” Andrzeja Szyjewskiego i wydaje mu się, że mniej więcej wie, jakie wierzenia mieli przedchrześcijańscy Słowianie, niech czym prędzej wyrzuci tamte książki i zapomni o wszystkim, co tam napisano, bo oto… Czytaj dalej Mitologia na wesoło, czyli „Bogowie Słowian. Bóstwa, biesy i junacy” T. Kosińskiego

Czy Słowianie byli szamanistami? (o książce R. i D. Jakubowskich „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”, 2019)

W zeszłym roku ukazała się książka Rafała i Diany Jakubowskich pt. „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”, wydana przez stowarzyszenie PraŹródła. Czym różni się ta książka od innych, wydanych w ciągu ostatnich kilku–kilkunastu lat książek o religii przedchrześcijańskich Słowian? Nie znajdziemy tu opisów bogów, autorzy odżegnują się od rekonstrukcji panteonu, brak też opowiedzianych mitów słowiańskich. Czego więc czytelnik może się spodziewać w środku? Czytaj dalej Czy Słowianie byli szamanistami? (o książce R. i D. Jakubowskich „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji”, 2019)

O czym jest książka „Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne”?

Tematem książki „Bogowie dawnych Słowian” są bogowie słowiańscy i ich nazwy. Książka nie jest o całej religii Słowian, o tym, czy stawiali świątynie czy nie, jakie mieli obrzędy, czy wszędzie u Słowian byli kapłani itd. Czytelnik znajdzie w niej próbę rekonstrukcji panteonu Słowian na podstawie analizy nazw bóstw, historii i znaczeń tych imion. Czytaj dalej O czym jest książka „Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne”?

Źródła historyczne w przekładzie Aleksandra Brücknera

Nie każdy wie, ale Aleksander Brückner (autor m.in. „Mitologii słowiańskiej i polskiej”) wydał też książkę „Polska pogańska i słowiańska” (1923), z przekładami ważniejszych źródeł historycznych do religii Słowian. Miała to być pomoc do nauki historii w szkole średniej, ale tak się złożyło, że przez kilkadziesiąt lat to był jedyny wybór źródeł dostępny po polsku (aż do czasów Gerarda Labudy). Tłumaczenia Brücknera są na tyle barwne językowo, że jedno z nich wykorzystał A. Gieysztor w Mitologii Słowian (1982). Czytaj dalej Źródła historyczne w przekładzie Aleksandra Brücknera