Nowe badania nad religią i mitologią pogańskich Słowian

W 2018 roku redakcja francuskiego czasopisma internetowego Nouvelle Mythologie Comparée ogłosiła nabór artykułów do monografii poświęconej Religii i mitologii pogańskich Słowian. Wynik to tom pt. New researches on the religion and mythology of the Pagan Slavs, pod redakcją Patrice Lajoye, wydany w 2019 roku. Swoje teksty nadesłali badacze z Australii, Francji, Grecji, Polski, Czech, Rosji I Ukrainy. Czytaj dalej Nowe badania nad religią i mitologią pogańskich Słowian

Czy Słowianie byli totemistami? (Judith Kalik, Alexander Uchitel, Slavic gods and heroes, New York: Routledge 2019)

Historycy z Izraela napisali książkę o mitologii Słowian. Autorami są dr Judith Kalik z Wydziału Studiów Rosyjskich i Słowiańskich Uniwersytetu Hebrajskiego i A. Uchitel, nauczyciel historii pracujący do niedawna w Jerozolimie i Hajfie. Autorzy zajmowali się dotąd współczesnymi i historycznymi stosunkami wyznaniowymi i etnicznymi w Polsce i na Ukrainie, chrystianizacją Rusi itd. Co takiego napisali o wierzeniach naszych przodków i czy warto sięgnąć po tę książkę? Czytaj dalej Czy Słowianie byli totemistami? (Judith Kalik, Alexander Uchitel, Slavic gods and heroes, New York: Routledge 2019)